Politică sistem integrat

REFERITOARE LA CALITATE, MEDIU, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

FERONERIA PROD SA are misiunea de a-și consolida renumele de producător de articole de feronerie pentru uși, ferestre și mobilier, renume dobândit de-a lungul a peste 95 de ani de activitate neîntreruptă.

Ca parte a concernului ISEO – grup cu o puternică prezență internațională în domeniul sistemelor de închidere, FERONERIA PROD SA acordă o importanță deosebită valorilor și obiectivelor principale stabilite la nivel grup : promovarea calității și fiabilității produselor, inovarea continuă, respectarea regulamentelor de mediu, sănătate și securitate în muncă, respectarea principiilor de etică, respectarea necesităților și așteptărilor tuturor părților interesate identificate ca relevante companiei.

Pentru îndeplinirea acestei misiuni, pentru coordonarea sistematică și transparentă a activităților companiei și pentru controlul strict al impactului acestor activități sunt asumate angajamente privind:

 • Înțelegerea, determinarea și satisfacerea cerințelor clienților pentru a oferi produse și servicii la un înalt nivel calitativ;
 • Dezvoltarea relațiilor de parteneriat reciproc avantajoase cu furnizorii și partenerii noștri, relații evaluate în funcție de calitate, preț și consecvență;
 • Asigurarea cadrului pentru consultarea și participarea angajaților la identificarea și implementarea măsurilor privind siguranța în muncă;
 • Preocuparea pentru asigurarea condițiilor de lucru sigure și sănătoase care să determine eliminarea pericolelor și reducerea riscurilor pentru sănătatea și securitatea muncii;
 • Respectarea în cadrul companiei a principiilor de etică referitoare la claritate, transparență și legitimitate, respectând în același timp interesele tuturor părților cu care vine în contact, precum și la libertatea și demnitatea umană, respingând orice tip de discriminare.
 • Protecția mediului înconjurător, prevenirea poluării, conștientizarea întregului personal pentru reducerea sau, acolo unde este posibil eliminarea emisiilor de poluanți în mediul înconjurător;
 • Promovarea abordării gândirii bazată pe risc ca instrument de prevenire a consecințelor negative și identificare a oportunităților de îmbunătățire;
 • Respectarea obligațiilor de conformare specifice contextului în care activează compania.

Respectarea angajamentelor asumate se bazează pe îndeplinirea următoarelor obiective strategice:

 • Menținerea și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management integrat Calitate – Mediu – Sănătate și Securitate în Muncă, în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2023;
 • Îmbunătățirea permanentă a calității produselor și serviciilor oferite și creșterea performanțelor economice ale afacerii;
 • Eficientizarea proceselor de producție;
 • Promovarea imaginii, renumelui companiei și valorilor dobândite de-a lungul existenței;
 • Asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a angajaţilor împotriva rănirilor și îmbolnăvirilor profesionale și alocarea resurselor necesare;
 • Educarea, instruirea și conștientizarea personalului pentru importanța activităților desfășurate și respectarea principiilor de etică stabilite la nivel de grup;
 • Îmbunătățirea continuă a gestiunii deșeurilor;
 • Asigurarea unei comunicări interne deschise și oneste la toate nivelurile în cadrul companiei.

Politica referitoare la Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate a Muncii este comunicată personalului, disponibilă tuturor celor interesați și analizată periodic pentru permanenta ei adecvare.

Q4:2024
DIRECTOR GENERAL
Croitoru Constantin Florin